Historik

HISTORIK – KATTKLUBBEN

Bergslagskatten bildades 1992 av ett gäng kattintresserade tjejer i Smedjebacken och Ludvika. Det var då en SVERAK-ansluten kattklubb. Inom klubben bildades en sektion för katter i nöd. (Det som senare blev katthemmet.) Under åren som följde anordnades sju propagandautställningar och två internationella utställningar. Men klubben hade bara ett 50-tal medlemmar och arbetet blev så småningom för tungt. Därför beslutade årsmötet i februari 2005 att klubben skulle begära utträde ur SVERAK. Klubben ändrade då sin inriktning till att bara ägna sig åt katter i nöd och att bygga upp ett katthem för dessa.

HISTORIK – KATTHEMMET

Carina Berg började redan som fjortonåring att ta hand om hemlösa katter som hon så småningom hittade nya hem till. De första åren pågick verksamheten i liten skala i hennes föräldrars hem.

Det första katthemmet fanns på Väderbacken där vi fick disponera ett rum i stallbyggnaden. Vi flyttade sedan till en lägenhet på Hovslagaregatan 2005 eftersom det skulle komma fler hästar till stallet så alla utrymmen behövdes för dem.

Bergslagskatten

Högstensgatan 4, 777 50 Smedjebacken
Tel. 070-382 61 21
E-post. bergslagskattenskatthem@gmail.com